Vermogensbelasting 2018 – de wijzigingen & 6 tips 19


Vermogensbelasting

Vermogensbelasting 2018

De hoogte van de vermogensbelasting wordt sinds 2017 jaarlijks vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de rentestand van de afgelopen 5 jaar en het beleggingsrendement van de afgelopen 15 jaar.

Voorafgaand aan 2017 werd er door de belastingdienst gewerkt met een fictief rendement op vermogen van 4%. Over je rendement moest je vervolgens 30% vermogensrendementsheffing betalen. Dit kwam dus neer op 30% * 4% = 1.2% vermogensbelasting over je vermogen.

Vanaf 2017 is dit systeem om vermogensrendementsheffing te bepalen aangepast. Voortaan is de vermogensrendementsheffing afhankelijk van de omvang van je vermogen. In mijn post vermogensrendementsheffing 2017 ga ik hier in detail op in. Ook geef ik 6 tips om vermogensrendementsheffing te verminderen.

Met Prinsjesdag 2017 is bekend gemaakt dat de vermogensbelasting per 2018 iets omlaag gaat. Vervolgens heeft het nieuwe kabinet besloten de eerste schijf waarover geen belasting betaald hoeft te worden te verhogen van €25.000 tot €30.000. De indeling van de schijven is ook iets gewijzigd.

De wijzigingen van de vermogensbelasting 2018 ten opzichte van de vermogensbelasting 2017 zijn als volgt:

Wijzigingen vermogensbelasting 2018

De vermogensrendementsheffing 2018 werkt met 3 schijven voor vermogens boven de 30.000 euro. De tarieven voor de vermogensbelasting 2018 zien er als volgt uit:

Vermogensbelasting 2018

De tarieven voor de vermogensbelasting 2017 waren als volgt:

Vermogensbelasting 2017

Naast dat de eerste schijf opgehoogd is, is met name de belasting in de schijf tussen de €30.001 en de €100.000 is dus iets gedaald. Wanneer je een ton aan vermogen hebt betaal je in 2018 een bedrag van €420 aan vermogensbelasting. In 2017 betaal je een bedrag van €646 aan vermogensbelasting.

De vermogensrendementsheffing voor grotere vermogens wordt tegenwoordig met name bepaald wordt door het rendement op beleggingen over de afgelopen 15 jaar. Voor de kleinere vermogens wordt de vermogensrendementsheffing met name bepaald door de gemiddelde spaarrente over de afgelopen 5 jaar.

De gemiddelde spaarrente is de afgelopen 5 jaar behoorlijk gedaald. Het gemiddelde beleggingsrendement over de afgelopen 15 jaar is nauwelijks veranderd. Mensen met vermogens in de lagere schijven merken daardoor meer van de wijzigingen per 2018 dan mensen met vermogens in de hogere schijven.

6 tips om vermogensbelasting te voorkomen

Ik behaal gemiddeld 6-7% vermogensgroei uit beleggingsrendement per jaar. Ik beleg tegen zeer lage kosten in 4 heel goede indexfondsen, zie mijn beleggingsstrategie.

Daarnaast beleg ik een deel van mij vermogen in pensioenbeleggingen, welke zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Daarmee kun je typisch 2-3x meer opbrengst halen dan met gewoon beleggen.

In mijn post over de vermogensbelasting 2017 heb ik met hulp van lezeres JJNL nog een aantal tips opgenomen om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om naar het desbetreffende onderwerp te gaan in die post of in een post die ik er specifiek over geschreven heb:

Vermogensbelasting 2019 en later

Zodra de rentestand niet meer kunstmatig laag gehouden wordt door de ECB zal dit ervoor zorgen dat de vermogensrendementsheffing waarschijnlijk significant gaat stijgen, met name voor de lagere schijven. De vermogensbelasting 2019 zal echter door de aanhoudende lage rentestanden waarschijnlijk eerder nog iets dalen dan stijgen voor de kleinere vermogens, indien het huidige beleid voortgezet wordt. In latere jaren is een stijging echter waarschijnlijker.

De aanpassingen van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek welke het aanstaande kabinet gaat doorvoeren beschrijf ik in de post Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek flink anders.

Rutte III is ook van plan de dividendbelasting af te schaffen per 2019, zie Dividendbelasting 2019.

Tips bij beginnen met beleggen in indexfondsen zodat je tegen lage kosten vermogen kunt opbouwen?: Beleggen voor beginners.

 

Weet jij ook nog manieren om minder vermogensbelasting te betalen? Dan voeg ik die ook toe!

 

 

Wil jij het FOB huishoudboekje kado?

En een email ontvangen wanneer er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je emailadres nooit door aan derden

Voeg je bij 2.985 andere abonnees

Ik ben geen professioneel adviseur of belastingconsulent. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen beleggingskeuzes, deze informatie is uitsluitend bedoeld om van te leren en niet bedoeld als beleggingsadvies. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden.


Leuk als je reageert! Ik streef ernaar je reactie binnen 24 uur toe te laten en er eventueel op te reageren. Hier klagen voegt niet zoveel toe. Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst!

19 gedachten over “Vermogensbelasting 2018 – de wijzigingen & 6 tips