Vermogensbelasting 2021 – uitleg en 6 tips


Vermogensbelasting 2021Wat wijzigt er op het gebied van de vermogensbelasting per 2021? Vind hier uitleg en 6 tips hoe je op vermogensbelasting kunt besparen. Ook kun je direct je verschuldigde vermogensbelasting berekenen.

Wat valt onder vermogen?

Je vermogen is het totaal van jouw spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden.

Onder spaargeld valt het totaal aan bank- en spaartegoeden dat je hebt, waaronder spaardeposito’s.

Bij beleggingen en andere bezittingen gaat het om het totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een tweede (al dan niet verhuurde) woning en ander vermogen in box 3. Hieronder valt ook de eigen woning, voorzover deze in box 3 zit. Als je voor jouw eigen woning gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je eigen woning niet in box 3 maar in box 1.

Het gaat bij schulden om het totaal aan leningen in box 3, waaronder hypotheken, familiebank-leningen, enzovoorts.

Heffingsvrij vermogen 2021

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2021 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal het iets hoger zijn dan in 2020. In 2020 bedroeg het heffingsvrij vermogen €30.846. Dit bedrag geldt per persoon. Bij fiscale partners is het totale heffingsvrije vermogen €61.692.

Over je vermogen boven een drempel betaal je vermogensbelasting, omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat je inkomsten hebt uit dit vermogen. Dit noemen ze inkomsten uit sparen en beleggen in box 3.

Schijven vermogensbelasting 2021

De schijven van de vermogensbelasting 2021 worden bekend gemaakt op Prinsjesdag 2020. Waarschijnlijk lijken ze op die van 2020.

De vermogensrendementsheffing 2020 werkt met 3 schijven voor vermogens boven de €30.846. De tarieven voor de vermogensbelasting 2020 zien er als volgt uit:

tabel vermogensbelasting 2020

Deze bedragen gelden per persoon. Je mag van de fiscus op hele euro’s in je voordeel afronden bij de bepaling van de omvang van je vermogen.

Deze belastingtarieven gelden voor dat deel van je vermogen wat binnen de desbetreffende vermogensschijf valt. Je betaalt bijvoorbeeld met een vermogen van €50.000 over €30.846 geen vermogensbelasting en over de rest 0.54% vermogensbelasting.

Vermogensbelasting 2021 berekenen

Wil jij weten of en hoeveel vermogensbelasting jij in 2021 moet betalen? Dan geeft het bedrag dat je in 2020 aan vermogensbelasting zou moeten betalen hoogstwaarschijnlijk een goede indicatie. Vul je vermogen in hele euro’s in, vink aan of je een fiscale partner mee wilt nemen in de berekening en druk op de button “Bereken vermogensbelasting 2020”: 

Als je de uitkomst voor jouw situatie wilt vergelijken met andere jaren, kun je dat doen op de pagina Vermogensbelasting 2022, 2020, 2019 en 2018 berekenen.

Uitleg vermogensbelasting 2021

Bij het berekenen van de vermogensbelasting gaat de Belastingdienst niet uit van jouw daadwerkelijke rendement uit spaargeld en beleggingen, maar van een fictief rendement. Dit fictieve rendement wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2021 worden deze percentages met Prinsjesdag 2020 vastgesteld en lijken ze waarschijnlijk erg op die van 2020.

In 2020 is dit 0,07% voor spaargeld en 5,28% voor beleggingen. Dit is een gemiddeld rendement dat volgens de Belastingdienst in Nederland behaald wordt. Je betaalt over dit fictieve rendement 30% belasting.

Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat je minder spaart en meer belegt naarmate je meer vermogen hebt. In schijf 0 ben je geen vermogensbelasting verschuldigd, in schijf 1 is er sprake van een verdeling van 67% spaargeld en 33% beleggingen, in schijf 2 van 21% spaargeld en 79% beleggingen en in schijf 3 van 0% spaargeld en 100% beleggingen.

Dat ziet er als volgt uit:

SchijfVermogenPercentage 0,07%Percentage 5,28%Percentage fictief rendement
0€0 t/m €30.8460%0%0%
1€30.847 t/m €103.64367%33%1,789%
2€103.644 t/m €1.036.41721%79%4,185%
3Vanaf €1.036.4180%100%5,28%

Peildatum vermogensbelasting 2021

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2022 belastingaangifte doet over 2021, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2021 de omvang van je vermogen op 1 januari 2021.

Vermogensbelasting 2021 bitcoin

Als je bitcoins of andere cryptocurrency hebt, moet je de waarde ervan optellen bij je vermogen. Deze waarde telt mee voor de bepaling van je vermogensbelasting.

6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Ik heb beleggingen in 2 heel goede indexfondsen met lage kosten, waarover ik vermogensbelasting betaal. Met die beleggingen behaal ik gemiddeld 6-7% vermogensgroei uit beleggingsrendement per jaar. Die beleggingen houd ik aan via DEGIRO.

Ik voorkom daarnaast vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen in pensioenbeleggingen, welke zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Ook mag ik daarin inleggen vanuit bruto inkomen. Elk jaar mag ik mijn jaarruimte inleggen. Die beleggingen houd ik aan via Brand New Day.

In een eerdere post over de vermogensbelasting heb ik met hulp van lezeres JJNL 6 tips opgenomen om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

In aanvulling hierop: zodra je geen box 1 inkomen hebt, bijvoorbeeld door eerder te stoppen met werken, kun je de algemene heffingskorting als het ware overhevelen naar je box 3 inkomen. Dat drukt je vermogensbelasting. Zie de post Hoeveel geld heb je nodig om te stoppen met werken? voor meer uitleg.

Vermogensbelasting 2022

De staatssecretaris van financiën heeft een kamerbrief ingestuurd om de opbouw van de vermogensbelasting per 2022 significant te wijzigen. De AFM heeft een kritische reactie hierop gepubliceerd.

In de loop van 2020 zou een wetsvoorstel hierover behandeld worden. De nieuwe vermogensbelasting zou vervolgens in moeten gaan op 1 januari 2022. Het is, mede door de coronacrisis en de kritiek van de AFM, de vraag of dat gehaald gaat worden.

Ik ga in de post Vermogensbelasting 2022 berekenen + strategie dieper op de eventuele gevolgen in.

 

Veelgestelde vragen

Hoe kun je vermogensbelasting verminderen?

Via de route uitgelegd in het artikel kun je vermogensbelasting en meestal ook inkomstenbelasting verminderen.

Wat is het heffingsvrije vermogen in 2021?

Het heffingsvrij vermogen waarover in 2021 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal het iets hoger zijn dan in 2020. In 2020 bedroeg het heffingsvrij vermogen €30.846 per persoon. Bij fiscale partners is het totale heffingsvrije vermogen €61.692.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2022 belastingaangifte doet over 2021, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2021 de omvang van je vermogen op 1 januari 2021