Yield (rendement) | Wat is dat?

Het rendement dat je over een bepaalde periode hebt gerealiseerd op een belegging, dat noemen we met een Engelse term yield. Hierbij worden de rente en het dividend opgeteld dat je ontvangen hebt doordat je een obligatie of aandeel hebt aangehouden. Uitgangspunt om de yield te berekenen is het oorspronkelijke bedrag dat je voor de belegging betaald hebt. Het rendement noteren we als percentage hiervan. €1 dividend op een aandeel van € 100 is dus een yield van 1%.

Maatstaf voor beleggers én bedrijven

Voor jou als individuele belegger is het fijn om te weten welke effecten goed renderen en welke minder goed. Daarvoor wordt de yield gebruikt, als een maatstaf om puur getalsmatig te bepalen welke beleggingen het goed doen.

Ook bedrijven gebruiken dit percentage om te bepalen hoe succesvol zij zijn. Zij willen immers ook hun aandeelhouders graag tevreden houden, dus hoe hoger dit cijfer, des te beter het gaat op dat gebied.

High yield obligaties

Vooral als het gaat om obligaties komt de term vaak terug. Niet alleen om een schatting van het rendement te geven, maar ook van de hoogte van het risico dat je hiermee neemt als belegger. Zogenaamde high yield obligaties kunnen een hoog rendement opleveren, maar zorgen dus ook voor een hoog risico. Het hoge percentage rente en dividend is ter compensatie van dat risico.