Volgens de Hoge Raad dient vermogensbelasting gebaseerd te zijn op daadwerkelijk behaald rendement. Wanneer je over de periode 2017-2020 teveel vermogensbelasting betaald hebt en hiertegen bezwaar had gemaakt, dan heb je rechtsherstel gekregen. Wanneer je geen bezwaar had gemaakt, dan heb je tot op heden daarvoor geen rechtsherstel gekregen. Volgens de overheid is dit juridisch houdbaar. Echter heeft dit het vertrouwen in de overheid als een partij die rechtvaardig handelt bij velen ernstig geschaad.

Er lopen momenteel hierover diverse cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Het kabinet zegt dat alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak, mocht de Hoge Raad belastingplichtigen in het gelijk stellen.

De aangifte over 2022

Werkelijk rendement negatief

Rond deze tijd doen velen aangifte over 2022. Voor beleggers in aandelen, zoals ondergetekende via ETF’s / indexfondsen), is 2022 een jaar met flink negatief rendement geweest. De wereldwijde index MSCI ACWI EUR zat op -13%.

Hierin wordt de inflatie over 2022 van 10% overigens niet meegenomen. Inflatie wordt door de overheid genegeerd bij het bepalen van het rendement.

Forfaitair rendement positief

Ondanks dit behaalde flink negatieve rendement hanteert de belastingdienst voor 2022 een flink positief forfaitair rendement over beleggingen, namelijk 5,53%. Voor de volledigheid, je mag kiezen of je tegen dit rendement belast wordt of volgens de “oude methode” (waarbij ook een flink positief forfaitair rendement gehanteerd wordt), zie Vermogensbelasting 2022.

Er zit dus een flink gat tussen het daadwerkelijk behaalde rendement en het gehanteerde forfaitaire rendement.

Wel of geen bezwaar maken?

Nadat je aangifte hebt gedaan krijg je na verloop van tijd de definitieve aanslag. Bezwaar maken tegen teveel geheven vermogensbelasting kan pas zodra je deze definitieve aanslag ontvangen hebt. Om de kans op rechtsherstel zo groot mogelijk te houden zijn meer mensen dan ooit van plan bezwaar te maken.

Om een stortvloed aan bezwaren te voorkomen heeft de staatssecretaris van financiën een paar dagen geleden besloten voorlopig geen definitieve aanslagen op te leggen over 2021 en 2022 aan mensen die meer dan alleen banktegoeden hebben in box 3, zie hier.

Hij gaat wachten tot de Hoge Raad door middel van één of meerdere arresten in de reeds lopende cassatieprocedures afdoende uitsluitsel geeft of, hoe en in hoeverre het box 3 inkomen op grond van werkelijk rendement moet worden vastgesteld.

De definitieve aanslagen zullen daarna met inachtneming van deze arresten worden
vastgesteld. Je hoeft dus voorlopig even niets te doen.

Mocht je evenwel toch een definitieve aanslag over de belastingjaren 2021 of 2022 ontvangen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden, dan moet je hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen als je het niet eens zijn met de aanslag.

Hier kun je een modelbrief voor bezwaar vinden.

Wel voorlopige aanslagen

Voorlopige aanslagen over 2021 en 2022 met box 3-inkomen dat uit meer bestaat
dan banktegoeden zullen wel opgelegd worden. Dit geldt zowel voor de voorlopige
aanslagen die leiden tot een teruggaaf als voor de voorlopige aanslagen die leiden
tot een te betalen bedrag.

Zolang de overbruggingswet van kracht is..

Vooralsnog is tot 2026 voor de vermogensbelasting overbruggingswetgeving van kracht. De volgende forfaitaire rendementen worden gehanteerd voor beleggingen, zolang de overbruggingswetgeving ongewijzigd van kracht blijft:

In 2023 geldt een percentage van 6,17%

In 2024 geldt een percentage van 6,04%

Ook relevant zolang deze wetgeving van kracht blijft: Spaargeld of obligaties aanhouden?

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

15 Reacties

 1. Aanslagen voor IB 2021 die na 4 aug 2022 zijn gedaan hebben als het goed is de onderstaande melding op hun definitieve aanslag staan:

  “In deze aanslag hebben wij voor uw box 3-inkomen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021. Op http://www.belastingdienst.nl/box3 staat meer over de gevolgen van deze uitspraak voor het box 3-inkomen.”

  Bij mij is een Forfaitair rendement van 0,390% meegenomen over het totale inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)

  Ik heb niet het idee dat ik hier bezwaar tegen zou moeten maken (al was ik toen nog een stuk minder aan het beleggen).

  2022 is een ander verhaal idd…

 2. Geachte mr FOB,

  Lopen we niet een groot risico dat er invorderingsrente geheven wordt op alles wat eerst allemaal niet belast wordt omdat de Staats er ook niet meer uitkomt? Als je nu een paar maanden uitstel aanvraagt betaal je al invorderingsrente. Laat staan als de definitieve aanslag pas jaren later komt en je dan tot de conclusie komt dat je moet bijbetalen.

  Wat denk u daarvan?

  hgr,

  C

  • Er zou rente gevorderd kunnen worden. Maar als je in afwachting van de definitieve aanslag of het bezwaar je mogelijke aanslag als reservering op een deposito of spaarrekening zet, krijg je ook gewoon rente. Daarmee compenseer he de invorderingsrente dan weer.

 3. Het mooie rendement van 2021 zijn we massaal vergeten ????. Ik ben ook zeker niet blij met de nieuwe berekening en de onbetrouwbare overheid maar vind dit nog altijd beter dan op basis van het werkelijke rendement waardoor je bij een goed jaar het jaar daarop (wat waarschijnlijk dan weer negatief is) aandelen moet gaan verkopen om de belastingaanslag te betalen.

 4. De onredelijke forfaitaire rendementsheffing heeft al een lange geschiedenis.
  In 2022 was de spaarrente – 0,5 tot 0%, obigatierendement (5j. staatslening) ca. -18%, aandelen wereldwijd -13% bij
  een inflatie van ca. 9 % en de overheid presteert het om een forfaitair rendement van ruim 5% in rekening te brengen !!

  Al jarenlang hebben overheden met behulp van ECB de rente kunstmatig laag gehouden.
  De onrealistische plannen van Europese overheden om duurzame doelen te bereiken (klimaat /energie) zullen bij uitvoering
  daarvan leiden tot een bureaucratische en corruptieve ramp van kapitaalvernietiging in een bodemloze put.

  De financiering van de plannen moet dus komen uit de portemonnee van de hardwerkende middengroepen in onze samenleving.
  Door continue wijzigingen in een brij van belastingwetten en verouderde computersystemen kunnen ook de Belastingdienst
  en andere overheidsinstellingen moeilijk efficiënt functioneren en raakt de burger de weg kwijt in een oerwoud van
  regels en wetten.
  Kortom, een vereenvoudiging van het belastingsysteem zou hoge prioriteit moeten hebben met minder rondpompen
  van subsidies en toeslagen, waarbij werken, investeren en sparen wordt beloond en consumeren wordt belast.
  Als je door hard werken en spaarzaam te leven wat opbouwt voor je pensioen en merkt dat tijdens je pensioen de overheid alsnog weer een onredelijke graai uit je spaarpot doet is er volgens mij sprake van fiscaal wanbeleid.

  \

 5. Is het niet zo dat als je ‘even niets doet’, je na afloop alsnog geen bezwaar kunt maken?

  Lijkt me juist handig om vanaf nu jaarlijks wél bezwaar te maken toch?

  • De definitieve aanslag laat volgens de staatsecretaris langer op zich wachten. Als het goed is wordt daar de uitkomst van de cassatieprocedures van de Hoge Raad in meegenomen. Mocht je het vervolgens alsnog niet eens zijn met de definitieve aanslag, dan heb je dan 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Tot die tijd “hoef je even niets te doen”.

 6. Een Dela spaarverzekering met 2% rente wordt ook gewoon voor 5,53% aangeslagen. En aftrekbare schulden maar voor 2,57%. Bij mij gaat er ook linea recta een bezwaar uit zodra de definitieve aanslag er is.

  • Ik heb in 2021 geld geleend aan mijn zoon tegen 1,5%.
   Deze vordering op mijn zoon wordt toch ook belast met het fictieve rendement van meer dan 5%?
   Zo ja, dan is dit toch ook in strijd met de uitspraak van de Hoge Raad over spaarrendement?

 7. Ik ben van plan om vanaf 2022 bezwaar te maken: die rendementen die de overheid hanteert haal ik tot op heden helemaal niet met mijn deel in beleggingen.