Nu mijn vrouw haar baan in loondienst opgezegd heeft en als zelfstandige verdergaat, heb ik voor haar uitgezocht hoe pensioen opbouwen voor zzp’ers werkt. Daar ga ik in deze post op in.

Zelf pensioen opbouwen

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je AOW van de overheid gaat ontvangen. Je kunt je verwachte AOW-leeftijd hier berekenen met een tooltje dat de Sociale Verzekeringsbank mij beschikbaar heeft gesteld:

Als je naast AOW als zelfstandige ook pensioen wilt ontvangen, zul je dat zelf op moeten bouwen. Voor de meeste zzp’ers is dit een vrijwillige keuze, maar bijvoorbeeld schilders, stukadoors, huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, verloskundigen, dierenartsen, apothekers en havenloodsen moeten zich  verplicht aanmelden bij een pensioenfonds.

Vrijwillig zelf pensioen opbouwen als zzp’er kun je fiscaal vriendelijk of zonder fiscale voordelen doen. De fiscaal vriendelijke route levert meestal significant meer pensioenvermogen op dan wanneer je je pensioen zonder fiscale voordelen als privé-vermogen opbouwt.

Als zzp’er kun je op een paar manieren fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Je kunt het pensioenvermogen als zogenaamde oudedagsreserve beschikbaar houden binnen de onderneming en je kunt het afstorten (oftewel inleggen) in een lijfrente.

In onderstaande tabel noem ik alvast een paar verschillen tussen de oudedagsreserve en een lijfrente. Onder de tabel ga ik in op die punten.

Oudedagsreserve Lijfrente
Jaarlijkse inleg 9,44% van je winst uit onderneming in lopend jaar, met een maximum van €9.218 (2020) Maximaal 13,3% over je winst van vorig jaar, minus €12.472 (de AOW-franchise), met een maximum van €12.968 (2020)
Maximale totale opbouw Oudedagsreserve mag niet groter zijn dan ondernemingsvermogen Geen maximum
Rendement belast met inkomstenbelasting Ja, tijdens opbouwfase Ja, tijdens uitkeringsfase
Uitkering Je kunt oudedagsreserve altijd weer van je balans afboeken Vanaf pensioenleeftijd mogelijk, met boete ook eerder mogelijk
Pensioenvermogen opeisbaar door schuldeisers bij faillissement Ja Nee
Pensioenvermogen telt mee voor bijstandstoets Ja Nee (onder voorwaarden)

Pensioen opbouwen via de oudedagsreserve

Vereisten om oudedagsreserve te mogen reserveren

Om een oudedagsreserve te mogen opbouwen moet je ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en mag je niet vanuit een B.V. ondernemen. Daarnaast moet je als ondernemer voldoen aan het urencriterium. Je moet ten minste 1.225 uren besteden aan werkzaamheden voor je onderneming per kalenderjaar. Ook mag je aan het begin van elk kalenderjaar waarover je oudedagsreserve wilt opbouwen nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Hoogte oudedagsreserve

De oudedagsreserve is een reservering voor je pensioen, welke op de balans van je onderneming staat. De oudedagsreserve reserveer je elk jaar als percentage van je winst over het lopende jaar. Dit reserveren wordt ook wel doteren genoemd. De hoogte van de oudedagsreserve is 9,44% van je winst uit onderneming, met in 2020 een maximum van €9.218.

Je kunt in een bepaald jaar alleen kiezen om of de gehele oudedagsreserve voor dat jaar te reserveren of om niets te reserveren. Alleen een deel van de oudedagsreserve reserveren in een bepaald jaar mag niet.

Het bedrag dat je als oudedagsreserve op je balans hebt staan kun je in principe blijven gebruiken om mee te ondernemen. Je kunt ook een gedeelte of de gehele oudedagsreserve afstorten (inleggen) in een lijfrente.

De oudedagsreserve mag nooit hoger worden dan je totale ondernemingsvermogen.

Oudedagsreserve en inkomstenbelasting

Als je jouw oudedagsreserve niet hebt afgestort als lijfrente, kan het als vermogen binnen de onderneming rendement opleveren. Dit rendement telt op bij je ondernemingswinst en wordt uiteindelijk als zodanig belast. Je hoeft geen vermogensbelasting te betalen over het bedrag dat als oudedagsreserve op je balans staat.

Zodra je de onderneming staakt (of met pensioen gaat), valt je opgebouwde oudedagsreserve in één keer vrij. Als je de opgebouwde oudedagsreserve niet hebt afgestort in een lijfrente, moet je in één keer de inkomstenbelasting betalen over je gehele oudedagsreserve. Je betaalt dan inkomstenbelasting over het totale bedrag dat je in de loop van de tijd ingelegd hebt in de oudedagsreserve. Je betaalt op dat moment niet nogmaals inkomstenbelasting over het rendement dat je gemaakt hebt met de oudedagsreserve.

Wanneer je jouw oudedagsreserve wel hebt afgestort als lijfrente, kun je je lijfrente laten uitkeren in periodieken vanaf pensioenleeftijd. Over die uitkeringen betaal je inkomstenbelasting. Daardoor hoef je niet de gehele belastingclaim in één keer te betalen en vallen de uitkeringen meestal in een lagere belastingschijf dan bij uitkering in één keer.

Het niet jaarlijks tussendoor afstorten van je opgebouwde oudedagsreserve in een lijfrente brengt het risico met zich mee dat je bij het staken van je onderneming een belastingclaim krijgt die je niet kunt voldoen, indien je op dat moment onvoldoende vermogen beschikbaar hebt binnen je onderneming.

zelf pensioen opbouwen als zzp'er: uitleg en tips

Pensioen opbouwen via lijfrente

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een reservering voor pensioen welke daadwerkelijk opzij gezet wordt. Lijfrente moet worden ingelegd (afgestort) bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. Je kunt ermee sparen (pensioensparen), beleggen (pensioenbeleggen) of er een verzekering mee afsluiten.

Wat is jaarruimte en en wat is reserveringsruimte?

Er geldt een maximum voor het bedrag dat je fiscaal vriendelijk als lijfrente opzij mag zetten. Dit heet ook wel je fiscale ruimte. Deze bestaat uit je jaarruimte en je reserveringsruimte. Je jaarruimte voor dit jaar wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Naast de jaarruimte heb je de mogelijkheid de zogenaamde reserveringsruimte te benutten. Je reserveringsruimte bestaat uit je niet-gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Die mag je alsnog ‘inhalen’ door deze naast je jaarruimte te storten.

De jaarruimte is 13,3% over de winst die je het voorgaande jaar met je onderneming behaald hebt. Bij de berekening van je jaarruimte moet je €12.472 (de AOW-franchise) van die winst aftrekken. De jaarruimte is in 2020 gemaximeerd op €12.968.

Je hoeft in een bepaald jaar niet de gehele jaarruimte te benutten. Slechts een deel inleggen mag.

Opbrengst lijfrente

Je bouwt via een lijfrente pensioenvermogen op vanuit bruto inkomen. Je hoeft ook geen vermogensbelasting te betalen over dat pensioenvermogen.

Over het pensioenvermogen en het rendement dat je maakt op het pensioenvermogen hoef je pas inkomstenbelasting te betalen tijdens je pensioen. En voor ongeveer 80% van de Nederlanders is die inkomstenbelasting tijdens pensionering aanzienlijk lager dan tijdens hun werkzame leven.

Door deze fiscale voordelen genereer je vaak 2 tot 3 keer zoveel totale opbrengst via pensioenbeleggen dan via gewoon beleggen in dezelfde fondsen.

Oudedagsreserve en lijfrente bij faillissement

Pensioenvermogen ingelegd in een lijfrente is, in tegenstelling tot pensioenvermogen gereserveerd via de oudedagsreserve, veiliggesteld bij faillissement. Ook kun je er gebruik van maken bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid en telt het niet mee voor de bijstandstoets, mocht je onverhoopt aanspraak op bijstand moeten maken.

Maximaal fiscaal voordeel behalen; voorbeeld 2020

Als je in 2020 maximaal fiscaal gunstig geld apart wilt zetten om pensioen op te bouwen als zzp’er, is het dan gunstiger om via de oudedagsreserve geld af te storten in een lijfrente of via jaarruimte geld in te leggen in een lijfrente?

Belangrijk is om te beseffen dat de oudedagsreserve en de jaarruimte gebaseerd zijn op de winst over verschillende jaren. De oudedagsreserve van 2020 is gebaseerd op je winst over 2020. Je jaarruimte van 2020 is gebaseerd op je winst over 2019.

Een ander belangrijk verschil is dat de oudedagsreserve en jaarruimte over 2020 verschillend zijn, ook als je winst over 2019 en 2020 gelijk waren. Dat komt doordat ze verschillend berekend worden ten opzichte van de behaalde winst, zoals in bovenstaande paragrafen uitgelegd.

Hieronder heb ik in een grafiek weergegeven wat de oudedagsreserve (ik gebruik daar nog de oude afkorting FOR, oftewel Fiscale OudedagsReserve) in 2020 en de jaarruimte in 2020 zijn op basis van de winst over 2020 (FOR) en de winst over 2019 (jaarruimte).

Grafiek met oudedagsreserve en jaarruimte versus behaalde winst

Wat is nou gunstiger? Dat hangt af van de hoogte van je winst in 2019 en 2020.

Voorbeeld 1: Als je winst in 2019 en 2020 gelijk was, geldt dat tot een winst van ongeveer €43.000 je fiscaal gunstig meer pensioen kan reserveren via de oudedagsreserve 2020 dan via je jaarruimte 2020. Boven de €43.000 winst is het andersom.

Voorbeeld 2: Als je in 2019 €30.000 winst had en in 2020 €10.000 winst, dan is het benutten van jaarruimte 2020 veel gunstiger dan oudedagsreserve 2020. Je jaarruimte 2020 bedraagt 13,3% * (€30.000 – €12.472) = €2.331. Je oudedagsreserve 2020 bedraagt 9,44% * €10.000 = €944.

Hieronder kun je eenvoudig zien wat voor jou gunstiger is in 2020, ervan uitgaande dat je naast inkomen uit je onderneming geen andere inkomstenbronnen hebt.

Oudedagsreserve en jaarruimte 2020 berekenen

Wil jij weten of en hoeveel oudedagsreserve of jaarruimte jij in 2020 hebt? Vul je winst over 2019 en 2020 in hele euro’s in en druk op de button “Bereken oudedagsreserve en jaarruimte 2020”:
 

Als je jaarruimte hoger is dan je oudedagsreserve, kun je zowel oudedagsreserve reserveren als jaarruimte benutten. Wanneer je zowel oudedagsreserve wilt reserveren als jaarruimte benutten, dan moet je de gereserveerde oudedagsreserve van je jaarruimte aftrekken om te bepalen hoeveel jaarruimte je nog mag benutten.

Lijfrente: verzekering, pensioensparen of pensioenbeleggen?

Een belangrijk verschil tussen een lijfrenteverzekering enerzijds en pensioensparen of pensioenbeleggen anderzijds is dat bij overlijden je nabestaanden normaliter bij een lijfrenteverzekering niets krijgen en bij sparen of beleggen wel de opgebouwde waarde erven.

Een ander belangrijk verschil is dat lijfrenteverzekeringen in principe uitkeren zolang als je leeft en dat pensioenspaar- of beleggingsproducten gedurende een vaste periode van bijvoorbeeld 5 of 20 jaar uitkeren.

Een lijfrenteverzekering afsluiten brengt vaak relatief hoge kosten met zich mee. In het verleden zijn er veel woekerpolissen als lijfrenteverzekering verkocht. Als je een verzekering wilt, moet je erg goed op de voorwaarden en al dan niet verborgen kosten letten.

Pensioensparen

Bij pensioensparen leg je je geld in op een geblokkeerde pensioenspaarrekening. Pensioensparen is relatief risicoarm, maar levert op de lange termijn vrijwel altijd een lager rendement op dan pensioenbeleggen. Bij pensioensparen krijg je momenteel typisch een variabele rente van rond de 0.4%.

Pensioenbeleggen

Wij hebben gekozen voor pensioenbeleggen als manier om lijfrente op te bouwen, omdat dat op de langere termijn vrijwel altijd verreweg het meeste rendement oplevert. In deze post leg ik de voor- en nadelen van pensioenbeleggen uit en leg ik uit waarom wij voor Brand New Day als aanbieder gekozen hebben.

Mijn vrouw gaat als zzp’er jaarlijks maximaal inleggen op haar pensioenrekening bij Brand New Day. Afhankelijk van welke route de meeste inleg mogelijk maakt zal ze de oudedagsreserve-route gebruiken, welke ze dan direct afstort, of de jaarruimte-route.

Toen ik in loondienst was heb ik jaarlijks ingelegd in pensioenbeleggen via Brand New Day. Nu ik gestopt ben met werken leg ik niet meer in.

Hier vind je een overzicht in welke fondsen je via Brand New Day kunt beleggen.

In de post Nieuwe Brand New Day fondsen beschrijf ik welke Brand New Day fondsen ik aanhoud.

DEGIRO Pensioenbeleggen heb ik ook uitgebreid bekeken. Zie hier voor mijn DEGIRO pensioenbeleggen review.

Ben jij zzp’er en bouw jij zelf pensioen op? Hoe bevalt je dat?

Wil jij, net als ruim 13.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2022 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

64 Reacties

 1. Dank voor het mooie artikel! (In ieder geval) Een ding wat me niet duidelijk is. Je schrijft dit:
  “Het niet jaarlijks tussendoor afstorten van je opgebouwde FOR in een lijfrente brengt het risico met zich mee dat je bij het staken van je onderneming een belastingclaim krijgt die je niet kunt voldoen, indien je op dat moment onvoldoende vermogen beschikbaar hebt binnen je onderneming.”

  In “Inleiding belastingheffing particulieren en ondernemingen” 18e herziene druk 2018 staat het volgende op pagina 216 eerste alinea: “Overigens kan ook het volledige saldo van de FOR bij staking van de onderneming worden omgezet in een lijfrente waardoor op overeenkomstige wijze uitstel van belastingheffing kan worden gerealiseerd.” Er geldt overigens wel een maximum aan de premieaftrek als gevolg van het storten van de stakingswinst in een lijfrente (110.000 – 450.000 afhankelijk van je leeftijd).

  Is dit veranderd in de afgelopen twee jaren, of is er een plafond waardoor de geciteerde alinea uit het boek niet van toepassing is? Ik hoor graag van mensen die veel ervaring hebben met fiscaal recht wat hier accuraat is.

  • Afstorten mag, maar ook dan moet je vermogen wel beschikbaar hebben. Als je het (deels) niet beschikbaar hebt kun je (deels) niet afstorten en moet je dus de belastingclaim op dat moment (deels) in een keer ophoesten.

  • Dank voor de reactie. Ik snap het nog steeds niet, maar het is voorlopig nog niet op mij van toepassing. Tegen de tijd dat dit wel het geval is, kom ik hier terug om het nog eens goed door te lezen.

 2. Hallo,
  Dit is een interessant artikel. Ik heb me hier nooit echt in verdiept. Ik bouw al jaren de FOR op, dit bedrag staat dan ook op de balans. Ik heb gewoon dit totale bedrag belegd in verschillende indexfondsen. Maar als ik dit nu zo lees is dit de verkeerde manier? Aangezien deze FOR later in een keer vrijkomt?

  Bedankt, Joris

  • Er is geen goede of verkeerde manier, het is een keuze die je kunt maken: afstorten op een geblokkeerde rekening of niet. Maar als je niet afstort moet je in een keer inkomstenbelasting afdragen zodra je de onderneming staakt.

 3. Goed verhaal welke nog beter zou zijn als er ook een vergelijking zou worden gemaakt door het in eigen beheer beleggen index te belegen om zo in box 3 een pensioen op te bouwen. Naast index belegen zou je ook kunnen investeren in vastgoed wat je zou kunnen verhuren. Zelf doe ik via indexfondsen via Meersman een pensioen vermogen in box 3 opbouwen.

  Je ben dan baas over je eigen geld en niet afhankelijk van allerlei soorten fiscale regeltjes of rente standen. Heb ook een beheer bv opgericht waarbinnen ik ook vermogen op ga bouwen. Zelf heb ik ook Bright pensioen en BND bekeken en besloten vanwege de beperkingen door de fiscale regels om dit niet te doen.

  Mijn idee bestaat uit de onderstaande opbouw.
  1 AOW
  2 pensioen opgebouwd uit eerdere betrekkingen
  3 index belegen in box 3 via Meersman
  4 aflossingen op mijn hypotheek
  5 vermogens opbouw binnen mijn eigen beheer bv eventueel in de toekomst aangevuld met het kopen van vastgoed om te verhuren.
  Het vermogen in de eigen beheer bv kan je gebruiken om vanaf je 60e een vast bedrag uit te laten keren via een dividend uitkering of eventueel als salaris.
  Mijn Motto in het leven is om alles zo simpel mogelijk te doen en te doen wat flexibel en te begrijpen is.

 4. Beste Mr. FOB, wanneer je met pensioenbeleggen 2-3x zoveel rendement behaald, terwijl je als AOW’er maar 2x zo weinig belasting betaald, dan betaal je dus uiteindelijk meer belasting dan wanneer je gewoon belegd en over het gemaakte rendement geen belasting hoef te betalen (in box 1)?

  • Je betaalt of nu belasting over alleen je inleg of later belasting over je inleg plus rendement. Afhankelijk van het verschil in belasting tarief is het laatste niet per definitie voordeliger. Je hebt het steeds over 2-3x zoveel rendement, maar houd je daarbij rekening met dat je ook belasting moet betalen over het rendement?

  • Ja, ik hou rekening met het feit dat je bij pensioenbeleggen ook inkomstenbelasting moet betalen over het rendement. Zie hier hoe ik het precies bereken en waar ik rekening mee houd.

   Je schrijft: “Je betaalt of nu belasting over alleen je inleg of later belasting over je inleg plus rendement.” Wat je schrijft klopt voor de meeste FIRE aanhangers niet. Die gaan namelijk vermogensbelasting betalen zodra hun vermogen boven de heffingsvrije voet komt. Dan wordt het “Je betaalt of nu eenmalig inkomstenbelasting over alleen je inleg plus jaarlijks vermogensbelasting over je inleg en het rendement, of later eenmalig inkomstenbelasting over je inleg plus rendement (waarbij de inkomstenbelasting dan voor ruim 80% van de Nederlanders minder dan de helft is van wat ze nu verschuldigd zouden zijn).”

  • Wat hier nog mist is dat als je consequent de niet-betaalde inkomstenbelasting ook investeert, je inleg en daarmee je rendement over 20-30-40 jaar veel hoger is.
   Zie mijn eerdere post van 6 november.

  • Denkfout zit hem erin, simpel gezegd:

   Pensioenbeleggen = compounding over veel hogere inleg (want nu geen inkomstenbelasting) + later lagere AOW belasting dan huidige inkomstenbelasting
   versus
   Gewoon beleggen = veel lagere inleg (want minus inkomstenbelasting) + jaarlijks vermogensrendementsheffing

   1e geeft uiteindelijk veel hoger eindbedrag

 5. Hartelijk dank voor deze heldere uiteenzetting!
  Je schrijft het volgende: Je kunt in een bepaald jaar alleen kiezen om of de gehele FOR voor dat jaar te reserveren of om niets te reserveren. Alleen een deel van de FOR reserveren in een bepaald jaar mag niet.
  Ik was niet op de hoogte van deze regel. Heb je ergens een bron bij de Belastingdienst? Ik zie namelijk dat ik dit niet heb gedaan de afgelopen jaren. Ik heb slechts een deel van de FOR gebruikt op de balans. Wat nu?

  • Op deze pagina van de belastingdienst staat: “De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44 % van de winst, met in 2020 een maximum van €9.218.”. Het is dus 9,44% van de winst, niet maximaal 9,44% van de winst (of de wettekst moet afwijken van hetgeen de belastingdienst op hun site heeft staan; de wettekst heb ik er niet op nageslagen). Wel mag het niet meer zijn dan €9.218.

 6. In het hele verhaal moet ook rekening worden gehouden met stakingswinst en stakingswinstvrijstellingen. Dat vergt wel weer een heel artikel… Maar de keuze wanneer je wat inzet kan al wel heel lang van te voren van belang zijn. In aanvulling op mijn vorige opmerking vind ik “Uitkering: ‘Altijd mogelijk” in de tabel verwarring opleveren. De FOR is in feite alleen een getal van belang bij de fiscale afhandeling. Je kunt niet zoiets als een FOR-beleggingsrekening hebben. Puur formeel is het zelfs zo dat als je een lijfrente aanschaft en daarbij tegelijkertijd de FOR verlaagt dit uit private middelen dient te komen. Natuurlijk kun je tegelijkertijd besluiten om een privé opname vanuit je bedrijf te doen, maar formeel hebben die twee niets met elkaar te maken.

  • Ik heb de tekst “Altijd mogelijk” verandert in “Je kunt FOR altijd weer van je balans afboeken”.

 7. “Als je jouw FOR niet hebt afgestort als lijfrente, wordt het eventuele rendement dat je er jaarlijks mee maakt bij je inkomen geteld. Hier betaal je dus jaarlijks inkomstenbelasting over.” Dat is niet correct. Je zou het wel zo kunnen doen, maar dat is niet verstandig en fiscaal mogelijk zelfs verwarrend: de FOR is gewoon een post op je balans, je effecten binnen je bedrijf idem. De effecten buiten het bedrijf zijn natuurlijk box 3. Die hebben alle drie op zich niets met elkaar van doen. De FOR is eigenlijk niets meer dan een teller voor nog toekomstig te betalen belasting. Het vormt ook geen extra vrijstelling binnen je ondernemingsvermogen (maar je mag gezien tamelijk recente HR uitspraken een behoorlijk hoog vermogen binnen je onderneming houden, zodat dit meestal geen probleem vormt). Beleggingen binnen een onderneming mag je waarderen op de aankoopkoers. Pas bij verkoop wordt het verschil tussen verkoopwaarde en boekwaarde bij de bedrijfswinst opgeteld. Je kunt hier een behoorlijk spel mee spelen (verliezen kunnen worden afgeboekt, etc.). Maar daar moet je wel zin in hebben (ik wel…). En met de FOR kun je bij sterk wisselende jaarcijfers ook heel flexibel optimaliseren qua IB.

  • Ik heb de tekst als volgt gewijzigd: “Als je jouw FOR niet hebt afgestort als lijfrente, kan het als vermogen binnen de onderneming rendement opleveren. Dit rendement telt op bij je ondernemingswinst en wordt uiteindelijk als zodanig belast.” Mocht dat volgens jou nog steeds niet kloppen, dan hoor ik dat graag.

 8. Bij Brightpensioen kun je ieder jaar via hun site een handige rekentool aanvragen ook als je geen klant bij hun bent.

 9. Vreemd om de FOR en Lijfrente met elkaar te vergelijken. De FOR leeft in de boekhouding en kan helemaal niet renderen. Uiteindelijk is de FOR gewoon (een deel van) onderneming vermogen, waarover je later in de tijd inkomstenbelasting betaald.

  • Met vermogen binnen je onderneming kun je ondernemen of bijvoorbeeld beleggen, waarbij dit vermogen dan kan renderen. Dat geldt ook gewoon voor ondernemingsvermogen dat gereserveerd staat als FOR.

 10. Voor mij ook een hele goede timing om meer te lezen over pensioenbeleggen. Ik ben sinds drie jaar in loondienst bij een bedrijf dat geen pensioen voor me opbouwt, echter wel een bedrag compenseert. Ik heb zelf maandelijks dat bedrag verdubbeld weggestort op een spaarrekening en wil het nu anders vormgeven. Daarnaast heb ik ook extra jaarruimte, dit heb ik berekend. Zou je hiervoor dezelfde keuzes en stappen maken in mijn situatie? (BND pensioenbeleggen?)

Schrijf een reactie