De demissionaire staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw voorstel gedaan voor de vermogensbelasting per 2027. Box 3 gaat op een nieuwe manier belast worden.

Wat verandert er?

Deels vermogensaanwasbelasting

Het uitgangspunt van het nieuwe stelsel is dat het werkelijk rendement wordt belast. Dit bestaat uit het directe rendement, zoals rente op spaargeld, huur en dividend met aftrek van kosten. Daarnaast bestaat het ook uit indirect rendement, de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed.

De waardeontwikkeling wordt in principe jaarlijks belast (vermogensaanwasbelasting). Als er sprake is van een verlies, dan mogen de verliezen verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Wel zal er sprake zijn van een verliesdrempel.

Deels vermogenswinstbelasting

Voor een aantal vermogensbestanddelen, zoals onroerende zaken en bepaalde categorieën aandelen in familiebedrijven en start- en scale-ups, is het uitgangspunt om de waardeontwikkeling bij realisatie te belasten; de vermogenswinstbelasting. Ook bij een vermogenswinstbelasting worden directe inkomsten, zoals huur, belast. Werkelijke kosten zijn aftrekbaar.

Ook is één van de voorstellen om voor een eerste (vakantie)woning in box 3 die zelf gebruikt wordt een forfait te gebruiken. Dit forfait is een vast percentage van de WOZ-waarde. Tot slot wordt het heffingvrije vermogen in het voorstel vervangen door een heffingvrij inkomen.

Wat betekent dit voor FIRE-aanhangers?

FIRE-aanhangers (FIRE = Financial Independence Retire Early) gaan er iets van merken. Het zal invloed hebben op het veilige opnamepercentage (Safe Withdrawal Rate, oftewel SWR). Een en ander zal wel afhangen van de details van de uitwerking. Zie de blogpost Vermogensaanwasbelasting 2027 en FIRE voor uitleg.

Vermogensbelasting en inflatie

Het grote minpunt aan vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting vind ik dat er geen rekening wordt gehouden met inflatie. In tijden van inflatie wordt je (deels) belast op winst die je in werkelijkheid helemaal niet gehad hebt. Een oplossing zou zijn om een vrijstelling te hanteren ter hoogte van de inflatie.

Ik heb dit bezwaar kenbaar gemaakt in de internet-consultatie die nu loopt. En ik hoop dat veel anderen dat ook doen. Hoe meer bezwaren, des te meer kans dat er rekening mee gehouden wordt. In heb dit bij vraag 1 van de 7 vragen ingevuld en de rest van de antwoorden blanco gelaten. Zo was ik snel klaar. Klik hier om jouw bezwaar kenbaar te maken als je dat ook hebt.

Heb jij ook bezwaar gemaakt tegen de vermogensbelasting zoals die nu voorgesteld wordt?

Wil jij, net als ruim 14.000 anderen, een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt en het FOB huishoudboekje 2024 kado?Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat adres is al in gebruik
The security code entered was incorrect
Check je mail inbox (of spambox) om je inschrijving te bevestigen. Geen mail ontvangen? Mogelijk heb je een typefout gemaakt; voer je mailadres nogmaals in.


De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en je blijft zelf verantwoordelijk bij opvolgen ervan. Let op: beleggen gaat gepaard met risico's, je kunt je inleg (deels) verliezen. Blauw onderstreepte links met   kunnen mij een vergoeding opleveren voor het doorverwijzen. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.

Schrijf een reactie

28 Reacties

 1. Dankjewel voor het wijzen op de consultatie, die had ik anders niet gevonden! Ik heb ook een opmerking gemaakt over de ontbrekende aandacht voor inflatie.

 2. Het is beter rente díe je krijgt alles wát boven 1000 euro is bij je inkomen optellen daar betaal belasting over

 3. ”En dan nog een belangrijk verschil met het oude systeem. Tot nu toe is het zo dat je pas de belasting gaat betalen over het deel van je vermogen boven de 57.000 euro. Dat gaat ingrijpend veranderen.

  In het nieuwe systeem wordt je volledige vermogen meegeteld, maar is een deel van het inkomen over je vermogen vrijgesteld. Ook dat moet nog vastgeprikt worden, maar er lijkt aan een bedrag van 1000 euro te worden gedacht.”

  Aldus RTLZ: https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5406561/vermogensbelasting-box-3-nieuwe-poging-werkelijk-rendement

  Zouden ze hier dan het inkomen over je vermogen van 1000 euro per maand of per jaar bedoelen?
  Per jaar zou de vrijgestelde drempel veel lager zijn. Als je bijvoorbeeld jaarlijks 4% uit assets haalt, dan zit je bij een vermogen van 25.000 al op deze drempel. Wat beduidend lager is dan de huidige 57.000.
  Als het om 12.000 euro inkomen per jaar uit vermogen gaat, zou bij 4%, het vrijgestelde vermogen 300.000 zijn, wat weer veel hoger is.

  Iemand hier een idee over hoe dit met de beoogde nieuwe vrije voet zit?

 4. Je hoeft nog net geen jurist te zijn met specialisatie Oud-Hollands:
  Ik citeer uit Wet werkelijk rendement box 3 – Voorstel van wet :
  Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, de bezittingen, bedoeld in artikel 5.17, de
  schulden, bedoeld in artikel 5.18, het gezamenlijke vermogen sparen en beleggen, bedoeld in
  artikel 9.4, eerste lid, onderdeel c, en de op grond van artikel 9.2 als voorheffing in aanmerking te
  nemen geheven dividendbelasting, van de belastingplichtige en zijn partner worden geacht bij hen
  op te komen, tot hun bezit te behoren onderscheidenlijk als voorheffing in aanmerking te worden
  genomen, in de onderlinge verhouding die zij daarvoor ieder jaar bij het doen van de aangifte
  kiezen.

  Ja, het is Nederlands maar begrijpelijk..?
  Er is al een tekort aan goede arbeidskrachten en dan gaan we dit soort complexe belastingregels in het leven roepen wat naar mijn mening ook weer een gedrocht gaat worden waar burgers fouten mee gaan maken en de aangifte moeten gaan onderbrengen bij een duur bedrijf of tzt gaan afhaken.
  En welke broker is zo gek om strakjes alle benodigde informatie op te lepelen zodat de belastingdienst in Nederland er wijs uit kan?
  Ben het helemaal eens met eerder geopperde suggestie van Gert-Jan Nijhuis om met simpele brackets te werken: https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/nieuw-voorstel-vermogensbelasting-2027/#comment-18176

 5. Hoezo wordt er niet gekozen voor een vermogensbelasting ipv (fictief of reëel) vermogens aanwas/rendement belasting? Dat zou zaken zoveel versimpelen.

  Dan kan je zelf kiezen hoeveel risico/rendement je wilt lopen of waar je geld in stopt, maar de belasting vangt altijd een vast % over je vermogen (minus belasting vrije voet).

  Is in praktijk ook hetzelfde als het oude systeem, maar je noemt het nu ook wat het in werkelijkheid is..

  • Helemaal mee eens Henk. Ik snap ook niet waarom ze het zo moeilijk maken. De belastingdienst weet precies hoeveel vermogen je per box hebt. Via een rechtvaardige wiskundige formule kan dan eenvoudig berekend worden wat je moet betalen. Gaat het goed en neemt de waarde in de boxen toe, dan betaal je meer en neemt het vermogen in (een van) de boxen af, dan betaal je automatisch minder. Geen gedoe met rendementsberekeningen. Gewoon terug invoeren die vermogensbelasting van vroeger.

  • Houd er rekening mee dat de politiek alle box 3 veranderingen inkomsten-neutraal (of inkomsten positief) wil doorvoeren. Het niet belasten van de inflatie zou dus tot hogere belasting boven het inflatiepercentage leiden. Als belegger vrees ik dat daarmee de lasten voor mijn situatie alleen maar verder op zullen lopen.

   Ook al voelt het tegen-intuitief, ik ben voor het belasten op het inflatie gedeelte van het rendement.

 6. In de wet zie ik nog wat zaken staan die meer vragen oproepen:
  – er wordt opeens een heffingsvrij inkomen genoemd ipv heffingsvrij vermogen. Weet jij hoe dit zou moeten werken?
  – artikel 5.2.: onder banktegoeden worden alleen deposito’s en contant geld genoemd, geen spaarrekeningen?
  – artikel 5.6/5.7: hier staat dat de eigen woning er wel onder valt, of lees ik dat nu verkeerd?
  – 5.14: dividendbelasting mag je niet meenemen als aftrekpost. Oftewel, je betaalt dubbele belasting over het dividend.

  Voor zover ik het voorstel begrijpelijk kan lezen, zie ik vooral een flinke lijst aan uitzonderingen wat er wel/niet onder valt. Dat lijkt me erg complex om te implementeren. Daarnaast leidt het verrekenen van schulden tot motivatie ervan.

  • Zonder garanties (ik ben geen belastingdeskundige):

   Heffingvrij inkomen betekent dat je over een deel van je rendement geen belasting hoeft te betalen.

   Spaarrekeningen vallen onder deposito’s.

   Een eigen woning in box 1 niet, een eigen woning in box 3 wel.

   Dividend wordt eenmaal belast, niet dubbel.

 7. Ik ben het helemaal eens met je punt tav inflatie. Zeker als de insteek een eerlijker stelsel is. 0% inflatie en 3% rendement zou onderaan de streep hetzelfde moeten opleveren als 6% inflatie en 9% rendement, maar dit komt neer op resp 2% vs 0% rendement.

  Iets anders. Stel je hebt nu 1 mln. De beurs zit de komende 3 jaar tegen en op 1/1/27 is dit 700k. Voor lange termijn normaal niet zo erg, maar mag je na 2027 vervolgens afrekenen tegen de “stijging” van 700k naar 1mln? Zie jij dat als als een risico en betekent dat (als stelsel er komt) dat je daar op voor sorteert in 2024-2026, of kijk jij daar anders tegenaan?

  • Overigens mag ik hopen dat de inflatie in 2027 weer (grotendeels) naar gewenst niveau terug is en dat het dan gewoon weer meerdere decennia duurt voordat de inflatie weer een keer zo uit de hand loopt, wat wij niet meer meemaken ????

 8. In ieder geval al veel beter dan het huidige stelsel waarin vooral obligatiebeleggers flink gepakt worden. Die Belgische staatsbon zou hier nooit gewerkt hebben omdat je van je 2,8% al meteen 1,6% mag inleveren omdat het een belegging met zogenaamd 5,6% rendement zou zijn.

 9. Beste mensen,

  Dit is een hervorming die in de toekomst speelt, maar hoe zit het met de huidige situtaie waarbij wij in het verleden hoger zijn aangeslagen voor ons spaargeld dan wat de rente op het spaargeld feitelijk was?

 10. Stel je 2e huis gaat in 1 jaar in woz waarde 10% omhoog. Betekent dit dan dat je over die 10% waardevermeerdering belasting in box 3 af moet dragen?

  • Dat zal op basis van het voorstel afhangen van hoe het forfait waarmee gewerkt gaat worden zich verhoudt tot de daadwerkelijke waardestijging.

 11. Bij belastingheffing wordt nooit rekening gehouden met inflatie. De overheid neemt een zeker percentage van je inkomen en de aanwas van je vermogen. Als de vermogensaanwas lager is dan de inflatie dan heb je gewoon pech. Met de huidige spaarrentes is de spaarder sowieso de sigaar.

  Het meest simpele systeem van vermogensbelasting is die waarbij alleen inkomsten uit vermogen wordt belast (in USA dacht ik). Dus aandelenbezit wordt niet belast, maar als je ze verkoopt dan wordt koerswinst (verkoop minus inkoop) belast als inkomen. In NL wil men hier niet aan omdat het zou leiden tot uitgestelde belastingheffing, immers al het vermogen dat vastzit in aandelen en vastgoed levert nu geen belastinginkomsten op. Maar het zou box 3 overbodig maken. Nu wordt er weer een m.i. ingewikkeld en fraudegevoelig systeem opgetuigd, vooral t.a.v. tweede (vakantie)woningen.

  • Maar de VS heeft ongeveer de grootste vermogensongelijkheid ter wereld. Onderdeel van heel veel belastingplannen is het Tomas Piketty probleem aanpakken. Jammer voor Fire maar bij te veel vermogensongelijkheid zie je dat de mensen zonder geld in opstand komen. Daar heeft uiteindelijk niemand baat bij.

 12. Is het verstandig een 2de woning voor 2027 te verkopen zodat geen belasting over de winst hoeft te worden betaald. Of worden alle 2de woningen getaxeerd en gaat het om de winst vanaf 2026?

  • Dergelijke details zullen denk ik pas duidelijk zijn zodra de wetgeving definitief bekend is geworden.

 13. Is er iets meer bekend over verliesdrempel? Het zou wel krom zijn als overheid minimale winst wil pakken, maar andersom bij verlies mag je pas vanaf een bepaalde hoeveelheid/percentage het verlies indienen? Dat is scheef .

  • Als je 3 jaar verlies onder drempel hebt, kan je dat dus niet je winst in jaar 4 daarmee verrekenen.

  • Gert-Jan Nijhuis

   Als er ook belasting wordt gerekend over ongerealiseerde winsten voorzie ik toch problemen bij veel mensen. Je moet misschien een deel van de beleggingen verkopen om je belasting te kunnen betalen, en dat voelt vast niet goed. Al helemaal niet als 3 maanden later dit soort beleggingen sterk in waarde gedaald zijn.
   Het wordt een veel te ingewikkeld systeem voor belastingdienst en banken. En burgers.
   Veel beter is simpelweg een % te rekenen per vermogensbracket. Geen fortaitair rendement, dat sloeg nergens op. Maar simpelweg zeggen dat als het vermogen in box 3 tussen Eur 1 mln en Eur 2 mln er 1% wordt geheven, en tussen Eur 2 mln en Eur 5 mln wordt er 2% geheven en tussen Eur 5 mln en Eur 10 mln 3% etc.

   Iedereen kan zelf bepalen in hoeverre- om de belasting te betalen- er moet worden belegd en hoe.
   Simpel. Voor iedereen duidelijk. Je weet precies waar je aan toe bent.

 14. Wat is je alternatieve voorstel dan?
  Ik denk dat niemand tegen het belasten van het werkelijke rendement kan zijn in plaats van op basis van de fictieve rendementen zoals tot recent werd gedaan.

  Verder wordt bij geen enkele belasting rekening gehouden met inflatie, dus ik zie niet waarom dat bij dit voorstel een relevant argument zou zijn.

  En dat je (eerste) huis wordt belast hebben we toch nu ook al via het huurwaardeforfait?

  • Het feit dat er bij andere belastingen al dan niet rekening gehouden wordt met inflatie vind ik niet afdoen aan het feit dat ik het gepast zou vinden wanneer alleen daadwerkelijk genoten winst belast zal worden in box 3. Lijkt me niet meer dan fair, los van een discussie over andere belastingen en inflatie. Noorwegen is overigens een voorbeeld van een land waar wel rekening gehouden wordt met inflatie.

  • Ik vermoed dat het weinig zou uitmaken als er wordt gecompenseerd voor inflatie. Dan komt waarschijnlijk het belastingtarief eenvoudigweg wat hoger te liggen. Uiteindelijk zal zo’n hervorming voor de overheid toch grotendeels budgetneutraal moeten verlopen.
   Daarnaast lijkt er sowieso een maatschappelijke beweging richting sterker belasten van vermogen om arbeid minder te hoeven belasten. Een keuze voor een hoger tarief of geen compensatie voor inflatie zou daar bij passen.

  • Het echte vermogen van echte rijke mensen blijft ook op deze manier buiten schot. Dus hoezo eerlijk belasten?