Fiscaal partner | Wat is dat?

Je fiscaal partner is de persoon met wie je gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting doet. Dit is automatisch het geval wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap aangaat. Daarnaast kun je ook een fiscaal partnerschap hebben met iemand onder andere voorwaarden dan het huwelijk of een partnerschap, bijvoorbeeld wanneer je samen een kind hebt of als jullie samen eigenaar zijn van een woning waarin jullie allebei wonen. Lees daarover meer op de site van de Belastingdienst.

Welke gevolgen heeft het?

Als je een fiscaal partner hebt, mag je bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen bij de aangifte. Bijvoorbeeld de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning, voordeel uit aanmerkelijk belang, gezamenlijke grondslag sparen en beleggen en uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Daarnaast kan het fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor het heffingsvrij vermogen waar je recht op hebt. Dat komt omdat bij partners de financiën nogal eens innig verweven zijn met elkaar.  Het heffingsvrij vermogen waarover in 2022 geen vermogensbelasting betaald hoeft te worden, is verhoogd naar €50.650 per persoon. In 2021 bedroeg het heffingsvrij vermogen €50.000 per persoon. Bij fiscale partners wordt het totale heffingsvrije vermogen €101.300, waar dat in 2021 nog €100.000 bedroeg.

Wat mag je niet delen met je fiscaal partner?

Er zijn echter ook heel wat zaken die je niet kunt verdelen bij de aangifte inkomstenbelasting. Beide partners geven alleen hun eigen loon, uitkering of pensioen op, maar ook belastbare winst uit onderneming. De complete lijst is te vinden op de site van de Belastingdienst.