Vermogensbelasting 2019 – wijzigingen & 6 tips 20


Wat zijn de wijzigingen van de vermogensbelasting per 2019? Vind hier ook 6 tips om vermogensbelasting te besparen

Vermogensbelasting 2019

De hoogte van de vermogensbelasting wordt sinds 2017 jaarlijks vastgesteld. De vermogensbelasting 2019 is op Prinsjesdag 2018 aangekondigd.

Voorafgaand aan 2017 werd er door de belastingdienst gewerkt met een fictief rendement op vermogen van 4%. Over je rendement moest je vervolgens 30% vermogensrendementsheffing betalen. Dit kwam dus neer op 30% * 4% = 1.2% vermogensbelasting over je vermogen.

Vanaf 2017 is dit systeem om vermogensrendementsheffing te bepalen aangepast. Sindsdien is de vermogensrendementsheffing afhankelijk van de omvang van je vermogen.

Vanaf 2019 is de hoogte van de vermogensbelasting daarnaast gebaseerd op het spaarrendement van een periode van 12 maanden (juli t/m juni voorafgaand aan Prinsjesdag) en op het beleggingsrendement van een periode van 15 jaar.

Vrijstelling vermogensbelasting

Met Prinsjesdag 2018 is bekend gemaakt hoe de vermogensbelasting per 2019 wijzigt. De eerste schijf waarover geen belasting betaald hoeft te worden wordt €30.360. Dit wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Dit bedrag geldt per persoon. Bij fiscale partners is het totale heffingsvrije vermogen €60.720.

De wijzigingen van de vermogensbelasting 2019 ten opzichte van de vermogensbelasting 2018 zijn als volgt:

Wijzigingen vermogensbelasting 2019

De vermogensrendementsheffing 2019 werkt met 3 schijven voor vermogens boven de €30.360. De tarieven voor de vermogensbelasting 2019 zien er als volgt uit:

vermogensbelasting 2019

Deze bedragen gelden per persoon.

Je mag van de fiscus op hele euro’s in je voordeel afronden bij de bepaling van de omvang van je vermogen.

De tarieven voor de vermogensbelasting 2018 waren als volgt:

vermogensbelasting 2018

Wanneer je een ton aan vermogen hebt betaal je in 2019 een bedrag van €403 aan vermogensbelasting. In 2018 betaal je een bedrag van €423 aan vermogensbelasting.

De vermogensrendementsheffing voor grotere vermogens wordt tegenwoordig met name bepaald wordt door het rendement op beleggingen over de afgelopen 15 jaar. Voor de kleinere vermogens wordt de vermogensrendementsheffing met name bepaald door de gemiddelde spaarrente over de afgelopen 12 maanden.

Lees ook: €3594 bespaard in een uur.

Vermogensbelasting berekenen 2019

Met behulp van bovenstaande tabel kun je eenvoudig de verschuldigde vermogensbelasting 2019 berekenen.

Als je bijvoorbeeld €120.000 vermogen hebt, dan betaal je over €30.360 geen vermogensbelasting.

Over €102.010 – €30.360 = €71.650 betaal je 0.58% vermogensbelasting. Dat is 0.58% * €71.650 = €415.57.

Over €120.000 – €102.010 = €17.990 betaal je 1.34% vermogensbelasting. Dat is 1.34% * €17.990 = €241.07.

In totaal ben je €415.57 + €241.07 = €656.64 vermogensbelasting verschuldigd. Dit mag je afronden in je voordeel naar €656.

Vermogensbelasting 2019 berekenen fiscale partners

Indien je €120.000 hebt samen met een fiscale partner en je een 50/50 verdeling van jullie vermogen aanhoudt, dan mag je het sommetje maken met €60.000 vermogen per persoon.

Per persoon ziet dat er dan als volgt uit:

Je betaalt over €30.360 geen vermogensbelasting.

Over €60.000 – €30.360 = €29.640 betaal je 0.58% vermogensbelasting. Dat is 0.58% * €29.640 = €171.91.

In totaal moeten jullie samen 2 * €171,91 = €343,82 betalen. Dit mag je afronden in jullie voordeel naar €343.

Peildatum vermogensbelasting

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2020 belastingaangifte doet over 2019, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2019 de omvang van je vermogen op 1 januari 2019.

Vermogensbelasting bitcoin

Als je bitcoins of andere cryptocurrency hebt, moet je de waarde ervan optellen bij je vermogen. Deze waarde telt mee voor de bepaling van je vermogensbelasting.

Lees ook: Beleggen voor beginners

6 tips om vermogensbelasting te voorkomen

Ik heb beleggingen in 2 heel goede indexfondsen met lage kosten, waarover ik vermogensbelasting betaal. Met die beleggingen behaal ik gemiddeld 6-7% vermogensgroei uit beleggingsrendement per jaar. Die beleggingen houd ik aan via DeGiro, de goedkoopste broker die ik ken.

Mijn vrij opneembare spaargeld heb ik op een spaarrekening bij Moneyou.

Daarnaast hou ik een deposito aan via Savedo. Valt onder het Europese depositogarantiestelsel. Rentes zijn via hen vrijwel altijd hoger dan via Nederlandse banken.

Ik voorkom daarnaast vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen in pensioenbeleggingen, welke zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Die beleggingen houd ik aan via Brand New Day.

In een eerdere post over de vermogensbelasting heb ik met hulp van lezeres JJNL 6 tips opgenomen om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

Vermogensbelasting 2020 en later

Zodra de rentestand niet meer kunstmatig laag gehouden wordt door de ECB zal dit ervoor zorgen dat de vermogensrendementsheffing waarschijnlijk significant gaat stijgen, met name voor de lagere schijven. Vooralsnog worden de rentestanden door de ECB nog relatief laag gehouden. Op basis daarvan is een significante stijging van de vermogensbelasting 2020 nog niet te verwachten.

De aanpassingen van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek welke het kabinet gaat doorvoeren beschrijf ik in de post Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek 2020 flink anders.

 

Weet jij ook nog manieren om minder vermogensbelasting te betalen? Dan voeg ik die ook toe!

 

Lees ook: Energiebelasting 2019 flink omhoog – 12 tips

 

Wil jij het FOB huishoudboekje 2019 kado? En een e-mail ontvangen zodra er een nieuwe post verschijnt? Ik stuur geen spam, opzeggen kan altijd en ik geef je e-mailadres nooit door aan derden.

5656 andere abonnees houden je gezelschap!

Gelieve een geldig e-mailadres in te voeren
Dat mailadres is al ingeschreven
The security code entered was incorrect
Bedankt voor het inschrijven
Ik ben geen professioneel adviseur. Je blijft zelf verantwoordelijk voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Zie ook de disclaimer. Soms krijg ik een vergoeding als je een transactie doet via een link op deze site. Dit kost jou niets. Reacties kunnen worden gemodereerd of verwijderd.


Leuk als je reageert! Ik streef ernaar je reactie binnen 24 uur toe te laten en er eventueel op te reageren. Hier klagen voegt niet zoveel toe. Reacties met als doel iets te leren van anderen of om anderen te helpen, nadat je het hele artikel en alle andere reacties gelezen hebt, zien we hier het liefst!

20 gedachten over “Vermogensbelasting 2019 – wijzigingen & 6 tips

 • Rolf

  Een alternatief voor box 3 is om kapitaal te storten in een (bestaande of nog op te richten) eigen BV. Hierdoor betaal je belasting over het werkelijke rendement ipv een fictief rendement Voor lagere rendementen (spaargeld) kan dit zeker een goed alternatief zijn. Of dit interessant is, is afhankelijk van je totale vermogen en je (verwachte) rendement. Houd ook rekening met kosten voor oprichten en in stand houden van een BV.

 • José

  Als je verhuurt beneden de huurtoeslaggrens dan telt max. 85%* van de WOZ-waarde van de betreffende woning mee als vermogen voor de belasting. Stel je koopt een woning voor 100.000. Dan is de WOZ vaak lager dan de marktwaarde, bijv. 95.000. Van deze WOZ-waarde telt dan maximaal 85% (€80.750) mee als vermogen. In totaal telt dan bijna €20000 niet mee voor de vermogensbelasting. De huurinkomsten zijn verder onbelast.

 • mariimma

  Ja precies… houd vooral rekening met die kosten… want accountantscontrole is bijvoorbeeld verplicht en een beetje accountant vraagt voor de jaarcijfers méér dan de belasting die je betaalt over die eerste ton. En misschien ook wel over die tweede ton…;-) plus daar komen nog andere kosten bij, bijvoorbeeld die van een zakelijke bankrekening.

 • HereIsTom

  Het klinkt allemaal leuk die zogenaamde verlaging van de vermogensbelasting, maar om FO te worden moet je toch echt wel minstens 300.000 vermogen hebben.
  Maar zodra de rente weer flink gaat stijgen en de rendementen op beleggen toenemen ga je dus ook gelijk veel meer vermogensbelasting betalen!
  Dus eigenlijk is het weer een sigaar uit eigen doos!

 • UncleX

  Zoals je zelf elders op deze site uitlegt is stoppen met werken een uitstekende manier om minder of zelfs helemaal geen vermogensrendementsheffing te betalen, omdat je de algemene heffingskorting dan als het ware overhevelt naar je box 3 inkomen. Misschien niet interessant in de accumulatiefase van je vermogen, maar volgens mij evengoed vermeldenswaardig. Voor mij was dit in elk geval een enorme eyeopener.

 • HereIsTom

  Mmm… ja das interessant want met de nieuwe plannen is ook bekend gemaakt dat de heffingskortingen geleidelijk worden verhoogd.

  “Om ook de lagere inkomens de vruchten te laten plukken van de lastenverlichting, stelt het kabinet voor om de maximale algemene heffingskorting te verhogen tot € 2.477 in 2019, € 2.642 in 2020 en € 2.753 in 2021.”

 • Empire

  @Mr. FOB
  Met ingang van 1 januari 2001 is er geen vermogensbelasting (van 0,7%) meer in Nederland. De vermogensrendementsheffing is in juridische zin geen vermogensbelasting. Zij is dan ook geregeld in de ‘Wet inkomstenbelasting 2001’ terwijl de ‘Wet op de vermogensbelasting 1964’ is ingetrokken. Voor de fijnproevers: in § 6.3.8 (Internationale inpasbaarheid) van de Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, kamerstuk 26727, nr. 7) voeren de toenmalige bewindslieden Vermeend en Zalm aan dat de inkomsten uit vermogen worden belast. De hoogte van die inkomsten wordt bepaald op forfaitaire basis. Het karakter van de vermogensrendementsheffing als inkomstenbelasting wordt volgens hen mede onderstreept door een vijftal kenmerken (zie voornoemd kamerstuk).

  Voor de zuiverheid s.v.p. vermogensbelasting in deze post vervangen door vermogensrendementsheffing.

 • L jan

  Wat vind U van het groensparen van bijvoorbeeld ING nu de rente erg laag is?
  Wanneer je geen langere horizon dan 5 a 10 jaar wilt aanhouden, waardoor beleggen van het totale vermogen in mijn geval voor mij te riskant is.

  • Mr FOB Bericht auteur

   Dat groensparen geeft een rente van 0% en je geld staat dan 5 jaar vast. Ik kijk even alleen naar rendement, niet naar het groene aspect.
   Als je vermogensbelasting 0.6% is kun je voor het rendement beter je geld bijvoorbeeld bij LeasePlan Bank op een deposito van 5 jaar zetten tegen 1.05% rente. Daar heb je momenteel de hoogste depositorente onder Nederlands depositogarantiestelsel. Dan hou je per saldo 1.05% – 0.6% = 0.45% rendement per jaar over. Als je vermogensbelasting meer dan 1% bedraagt is groensparen voor dat deel van je vermogen waarover je meer dan 1% betaalt aantrekkelijker, de rest kun je dan het beste op een deposito zoals hiervoor genoemd zetten.

 • harry

  Hoe word de belasting over bitcoin berekend?
  Op het moment dat je het koopt of 1 januari?
  Verder als je andere cryptos hebt die nog geen waarde hebben (icos), hoe moet je daar dan mee omgaan voor belasting

 • P.katgerman

  Een manier om vermogensbelasting te ontlopen als je een vermogen hebt van > € 500.000 . a: verkoop je woning in Nederland . b : Koop in Oost Duitsland een woning voor Pl.M. € 30.000,- en vestig je daar door inschrijving bij de betreffende gemeente . c: Koop in Nederland een vakantie Villa van zo’n 800 m3 waar je royaal in kunt wonen , die zijn er genoeg , kijk op funda : vanaf € 150.000 ! De paar maanden dat je niet in de vakantievilla mag wonen (hooguit 2 ) ga je naar een heerlijk oord waar dan ook . d. Verhuur de vakantie villa eventueel voor € 600,- per week , totaal €4.800,- e: maak nu de balans op : je houdt geld over en verblijft legaal 10 maanden in Nederland .